kolmapäev, august 11

muutumise tsitaadid

Don Juan rõhutas, et üks uute nägijate murrangulisi avastusi oli see, et kogumispunkti konkreetne asukoht elusolendi kookonil ei ole mitte selle olendi püsiv iseärasus, vaid kinnistub harjumuse mõjul. Seetõttu panevadki uued nägijad nii suurt rõhku uutele tegevustele, uutele harjumustele ning püüavad ise neid pidevalt otsida, välja kujundada ja ellu rakendada.
VAIKUSE JÕUD 95, 96 

Don Juan vakatas ja jäi mind tähelepanelikult silmitsema. Tekkis piinklik vaikus; siis hakkas ta rääkima varitsemisest. Ta ütles, et see tehnika tekkis täiesti juhuslikult. Kõik sai alguse uute nägijate tähelepanekust, et kui sõjamehed käituvad pidevalt neile harjumatul viisil, siis hakkavad nende kookonite sees helendama seni kasutamata emanatsioonid ja kogumispunkt muudab oma asukohta -- sujuvalt, harmooniliselt, peaaegu märkamatult.
Võttes aluseks selle tähelepaneku, hakkasid uued nägijad  oma käitumist süstemaatiliselt kontrollima. Seda praktikat hakati nimetama varitsemiskunstiks. Don Juan märkis, et selle nimetuse üle võib muidugi polemiseerida, aga üldiselt on see päris tabav, kuna suhetes teiste inimestega väljendub varitsemine teatud erilise käitumisviisina, mida võiks nimetada ka vargseks või hiilivaks.
Selle tehnikaga varustatult suutsid uued nägijad ka meie igapäevaelu  maailma arukalt ja viljakalt ära kasutada. Järjekindla harjutamise tulemusel panid nad oma kogumispunkti pidevalt liikuma.
VAIKUSE JÕUD 134

Don Juan kordas taas, otsekui püüdes mulle pähe taguda, et häälestus on ainulaadne jõud -- see kas aitab kogumispunkti nihutada või hoiab seda harjumuspärases asendis paigal. Ta ütles, et see häälestuse aspekt, mis punkti paigal hoiab, on tahe; ja aspekt, mis selle paigast nihutab, on taotlus. Ta märkis, et üks kõige hämmastavamaid saladusi on see, kuidas tahe -- ebaisikuline häälestuse jõud -- muutub taotluseks, isiksustatud jõuks, mis on konkreetse indiviidi käsutuses.
"Kõige kummalisem on, et seda muutust on nii lihtne saavutada," jätkas ta. "Kuid kaugeltki niisama lihtne ei ole selle võimalikkuses veenda. Seee ongi meie kaitseriiv. Me peame olema selles veendunud. Ja seda ei taha meist keegi."
VAIKUSE JÕUD 169

Kommentaare ei ole: